© Sjöstjärnan 2009
Vårdhemmet Sjöstjärnan
Vårdboende och Kortidsboende
Välkommen!
Vårdhemmet Sjöstjärnan erbjuder kompetent och kvalitativ vård i en fantastisk miljö. Vår målsättning är att alla ska få en
så individuell omvårdnad som möjligt utifrån sina önskemål och behov. Vi strävar efter trygghet, gemenskap, kontinuitet,
integritet och respekt. Stor vikt läggs vid att den enskilde skall få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.